ПРЕПОРЪКА (2). Общинските администрации да създадат цифров форум за граждански дебат

За формулирането и реализацията на адекватни политики, подкрепящи домашните производства на храни и напитки и отразяващи промените в мисленето и нагласите на местните общности е необходимо общинските администрации да създадат цифров форум за граждански дебат.

Администрацията разполага с необходимия потенциал да бъде домакин (инициатор) на дебата в тази сфера, като създаде цифрови профили на всички заинтересовани страни и ги покани на участие:

  • Администрации, институции и органи за местно самоуправление на областно и общинско ниво: областни ветеринарно-медицински служби; областни дирекции по безопасност на храните; РЗИ; РИОСВ; областни и общински служби „Земеделие“ и др.
  • Структури на гражданското общество и бизнес-сдружения, свързани с политиките за подкрепа на производителите на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки (сдружения на ресторантьори и хотелиери; регионални занаятчийски камари; Асоциация на професионалните готвачи в България; други НПО - „Локал Фууд - България“; „Храни и напитки - България“; „Агролинк“ и др.)

Препоръчителни стартови теми за дискусия могат да бъдат:

  • създаване на местен регистър на храните и напитките с получили „географско означение“ и „географски произход“ и потенциала за включване на други местни продукти в европейската система за географски означения;
  • местни политики за подкрепа на маркетинга и продажбите на домашните производства – организиране на общински, фермерски пазари на подходящи места;
  • интеграция на домашните производства на храните и напитките с другите икономически сектори, развивани на общинската територия, вкл. сектор „Туризъм“.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.