Препоръки за оптимизиране на гражданското участие в политиките, подкрепящи производството на домашни кулинарни продукти и напитки

Препоръки за оптимизиране на гражданското участие в политиките, подкрепящи производството на домашни кулинарни продукти и напитки

ПРЕПОРЪКА (2). Общинските администрации да създадат цифров форум за граждански дебат

За формулирането и реализацията на адекватни политики, подкрепящи домашните производства на храни и напитки и отразяващи промените в мисленето и нагласите на местните общности е необходимо общинските администрации да създадат цифров форум за граждански дебат.

Администрацията разполага с необходимия потенциал да бъде домакин (инициатор) на дебата в тази сфера, като създаде цифрови профили на всички заинтересовани страни и ги покани на участие:

  • Администрации, институции и органи за местно самоуправление на областно и общинско ниво: областни ветеринарно-медицински служби; областни дирекции по безопасност на храните; РЗИ; РИОСВ; областни и общински служби „Земеделие“ и др.
  • Структури на гражданското общество и бизнес-сдружения, свързани с политиките за подкрепа на производителите на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки (сдружения на ресторантьори и хотелиери; регионални занаятчийски камари; Асоциация на професионалните готвачи в България; други НПО - „Локал Фууд - България“; „Храни и напитки - България“; „Агролинк“ и др.)

Препоръчителни стартови теми за дискусия могат да бъдат:

  • създаване на местен регистър на храните и напитките с получили „географско означение“ и „географски произход“ и потенциала за включване на други местни продукти в европейската система за географски означения;
  • местни политики за подкрепа на маркетинга и продажбите на домашните производства – организиране на общински, фермерски пазари на подходящи места;
  • интеграция на домашните производства на храните и напитките с другите икономически сектори, развивани на общинската територия, вкл. сектор „Туризъм“.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Дата

18 Септември 2019

Сфера

Домашни производства на храни и напитки

Сфера: Културно наследство и туризъм

cultural_heritage_and_tourism

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на културното наследство и културния туризъм.

Повече…

Сфера: Производство и маркетинг на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки

production_and_marketing

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на домашните и занаятчийските производства на храни и напитки.

Повече…

Сфера: Традиционни занаяти

handicraft_production

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на занаятите.

Повече…

Сфера: Иновативни решения на информационните и комуникационни технологии и новите цифрови медии

innovative_solutions

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на ИКТ-решенията.

Повече…