Електронни техники за участие на гражданите и бизнеса във формирането и реализацията на местните политики

Електронни техники за участие на гражданите и бизнеса във формирането и реализацията на местните политики

ПРЕПОРЪКА (5). Електронни техники за участие на гражданите и бизнеса във формирането и реализацията на местните политики

Електронните техники за участие на гражданите и бизнеса във формирането и реализацията на местните политики е добре да бъдат разработвани, на основата на интензивно развиващите се и вече утвърдени като първостепенна и основна медия, цифрови и мобилни приложения, функциониращи върху телефоните и таблетите на гражданите и бизнеса.

ios-android Възможността структурите на гражданското общество да бъдат активни в процесите и процедурите на пряката демокрация би следвало да се реализира основно чрез техните персонални, комуникационни устройства и специализирано разработени мобилни приложения- съответно за телефоните с операционни системи Android и iOS. Това ще бъде в пълно съответствие с техният модерен стил и начин на живот и със съвременните нагласи за оперативна комуникация.

В европейското, а също така и в българското информационно пространство, без особени целенасочени усилия, вече функционират множество подобни приложения: "Кмете, виж!", "Твоята община онлайн", "Гражданите - реши всеки проблем в твоя град" и др.

Би следвало мобилните апликации с такъв характер да бъдат създавани планомерно - в синхрон и съвместимост с общинските информационни системи.

Освен качествено новият и подобрен начин на комуникация и взаимодействие мобилните апликации чрез олекотен, бърз и удобен интерфейс позволяват споделянето на богато илюстрирана и въздействаща мултимедийна информация - текстове, аудио и видео (статии, програми, стратегии, постове, снимки, клипове, музика, запис на говор и др.).

Това богатство от информационни формати е изключително удобно за илюстрация и транслиране на мнения, оценки, позиции, сигнали, въпроси, проблеми и др.

Обратна връзка

Невалиден избор!

Моля, изберете сферите, които Ви интересуват. Възможни са повече от един отговор.

Ако Вашият коментар не е анонимен, моля, попълнете контактната си информация:

Вашето име като индивидуал или наименование на организация.

Неавлиден електронен адрес!

Invalid Input

Личен адрес или адрес на седалището на организацията.

Дата

18 Септември 2019

Сфера

Иновативни решения

Сфера: Културно наследство и туризъм

cultural_heritage_and_tourism

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на културното наследство и културния туризъм.

Повече…

Сфера: Производство и маркетинг на уникални, автентични, домашни кулинарни продукти и напитки

production_and_marketing

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на домашните и занаятчийските производства на храни и напитки.

Повече…

Сфера: Традиционни занаяти

handicraft_production

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти в сферата на занаятите.

Повече…

Сфера: Иновативни решения на информационните и комуникационни технологии и новите цифрови медии

innovative_solutions

Препоръки за оптимизиране на взаимодействията между гражданското общество и публичните власти на основата на ИКТ-решенията.

Повече…